การควบคุมจุลินทรีย์โดยใช้สารเคมี

หาต้องการให้จุลินทรีย์ตาย เนื่องมาจากสารเคมี ริชลี่เมื่อนำข้อมูลระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตเมื่อได้ระดับความเข้มข้นของสารเคมีหนึ่งๆ และเวลามาสร้างกราฟบนกระดาษเซมิลอก จะทำให้ได้กราฟที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการตายของจุลินทรีย์ เนื่องมาจากความร้อน โดยเวลาที่สารเคมีสัมผัสกับจุลินทรีย์นั้นเรียกว่าครีม ริชลี่ เมื่อเส้นกราฟผ่าน 1 วงจรลอก จะทำให้ได้ค่าของสารเคมีชนิดหนึ่งๆ ซึ่งหมายถึงเวลาที่สารเคมีสัมผัสกับจุลินทรีย์และทำให้จุลินทรีย์นั้นลดจำนวนลงร้อยละ 90 กลุ่มของสารเคมีประเภทต่างๆ ที่ใช้ทำลายหรือยับยั้งจุลินทรีย์ ฟีนอล และสารประกอบฟีนอล โลหะหนักเกลือของโลหะหนัก Richlyแฮโลเจน ยาต้านจุลชีพสังเคราะห์ เนื่องจากสารเคมีต่างๆ ที่กล่าวมามีความเป็นพิษ ต่อมนุษย์แตกต่างกัน จึงไม่สามารถนำมาใช้ในอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารได้ทั้งหมด สารเคมีที่นำมาใช้กับอาหารนั้นจะต้องไม่เป็นพิษในปริมาณที่ใช้ได้ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดกลิ่นผิดปกติเนื่องมาจากตัวสารเคมีเองหรือเมื่อทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบของอาหาร เช่น คลอรีนที่ทำปฏิกิริยากับแทนที่ในเบียร์ทำให้เกิดกลิ่นที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ของจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์จุ ครีม Richlyลินทรีย์ก่อโรคที่สำคัญ ในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ที่เป็นอันตรายในอาหาร ได้แก่ เชื้อจุลลินทรีย์ แต่จุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อคือเชื้อแบคทีเรีย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *